چهارشنبه, مهر ۲, ۱۳۹۹
cine-eye-banner

پرده‌ی جن زده: اکسپرسیونیسم سینمای آلمان در موزه هنرهای معاصر

نمایش فیلم هایی از مکتب/جنبش اکسپرسیونیسم آلمان در برنامۀ تابستانی سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، انگیزۀ من برای نوشتن این مطلب بوده است. این برنامه که با نمایش فیلم...
Cine-eye / سینما-چشم