Thursday, May 4, 2023
cine-eye-banner

سینمای ایران، کارنامه چهل ساله

مروری بر ژانرها، گرایش ها و رویکردهای سینمای بعد از انقلاب ایران بسیاری از مردم و سینماگران را گمان بر این بود که با سقوط سلطنت و روی کار آمدن...

پرده‌ی جن زده: اکسپرسیونیسم سینمای آلمان در موزه هنرهای معاصر

نمایش فیلم هایی از مکتب/جنبش اکسپرسیونیسم آلمان در برنامۀ تابستانی سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، انگیزۀ من برای نوشتن این مطلب بوده است. این برنامه که با نمایش فیلم...
Cine-eye / سینما-چشم