سه شنبه, آذر ۴, ۱۳۹۹
cine-eye-banner

جریان هستی در تپه های مارلیک گلستان

پیش از هر چیز لازم به ذکر است که فیلم موفق می شود بی آن که در دام هیچ گونه فضل فروشی یا پیچیده گویی بیش از حد بیفتد،به...
Cine-eye / سینما-چشم