شنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
cine-eye-banner
سبک در سینما

کارگاه سبک در سینما با پرویز جاهد

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد با همکاری سینما چشم برگزار می‌کند:سبک در سینماروشی برای دیدن و تحلیل فیلم با استفاده از نظریه سبک‌هاتابستان 98برای ثبت نام و شرکت در این...