نگاهی به برخی از فیلم های خارجی جشنواره سینما حقیقت: تِرِمور

سینما-حقیقت

«تِرِمور»، مستندی کوتاه و مشاهدانه گرانه (آبزرویشنال) در مورد کارگران معدن ذغال سنگ ترِمور در اسپانیاست، یکی از آخرین معادن ذغال سنگ به جا مانده در اروپا. مکانی نمادین و اسطوره ای در دوران مدرن با انسان هایی که یادآور غارنشینان غار لاسکو اند.

دوربین بر روی واگن ذغال سنگ به همراه معدن چیان، وارد معدن شده و کار شروع می شود. حرکت بازوها، چرخ ها و سایش فلزات با صدای چکش ها، مته ها و دریل های برقی درهم آمیخته و سمفونی غم انگیز کار و رنج بشری، نواخته می شود.

نماها، بیشتر بسته و نزدیک اند و دوربینِ روی دست، انرژی جاری در فضا و تحرک بی وقفه کارگران معدن را به خوبی منتقل می کند. فضا، به شدت تنگ و خفقان آور است و هر لحظه امکان ریزش سنگ ها و بسته شدن راه خروج و مدفون شدن در زیر آوار و مرگ است.

تلاش کارگران برای کندن معدن، سختی و مشقت کار و رنجی که می برند، یادآور مستند «یک آتش» ابراهیم گلستان دربارۀ مهار چاه های نفتِ در حال سوختن است اگرچه رویکرد این فیلمساز و سبک مشاهدانه گرانه او با رویکرد توصیفی( دیسکریپتیو) گلستان تفاوت دارد.

بعد از پایان کار، کارگران، معدن را ترک کرده اند. سکوت سنگینی حکمفرماست. تصاویری از ابزار کار، ریل ها و چاله های پر آب و سیاه نشان داده می شود. تنها یکی از کارگران مانده و دوربین با او همراه شده و سوار بر واگن ذغال سنگ، در نمایی رو به عقب (در تضاد با نمای افتتاحیه)، از معدن بیرون می آید و چرخه یک روزِ کاری معدن بسته و کامل می شود.

سازنده «تِرِمور»، بدون متوسل شدن به نریشن، دیالوگ و موسیقی، فیلمی زیبا و تاثیرگذار در مورد کار سخت و طاقت فرسای معدن چیان ذغال سنگ ساخته است.

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد نمایید
نام خود را وارد کنید

four × 2 =